Правоснажним рјешењем Основног суда у Прњавору број: 78 0 Пр 27684 18 Пр 3 од 06.09.2018.године, трајно је одузето путничко возило „ГОЛФ 2“....