Располагање трајно одузетом имовином у социјалне сврхе

Располагање трајно одузетом имовином у социјалне сврхе

Поступајући по одлуци Владе Републике Српске, број 04/1-012-2-526/21 од 18.02.2021. године („Службени гласник Републике Српске“ број 18/21) Агенција је предала трајно одузету имовину Јавној установи Дом за дјецу и омладину без родитељског старања...
Преузимање одузетих моторних возила

Преузимање одузетих моторних возила

У складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службеника Полицијске станице у Теслићу два путничка моторна возила која су одузета примјеном...
Предаја трајно одузетог возила Министарству унутрашњих послова Републике Српске

Предаја трајно одузетог возила Министарству унутрашњих послова Републике Српске

Дана 14.08.2020. године Агенција за управљање одузетом имовином предала је Министарству унутрашњих послова Републике Српске аутомобил „Volkswagen Phaeton“, регистарских ознака А62-О-813, година производње 2005. дизел, радне запремине мотора 2967 ccm. Наведено возило...
Преузимање моторног возила „Wolksvagen Phaeton“

Преузимање моторног возила „Wolksvagen Phaeton“

Правоснажним рјешењем Окружног суда у Приједору број : 16 0 К 000771 19 К од 08.01.2020. године трајно је одузето возило „Volkswagen Phaeton“. Поступајући по судској одлуци, Агенција за управљање одузетом имовином дана 22.06.2020. године извршила је...
Располагање  трајно одузетом имовином у јавном интересу

Располагање трајно одузетом имовином у јавном интересу

Поступајући по Одлуци Владе Републике Српске, о преносу права власништва, број 04/1-012-2-766/20 од 06.03.2020. године („Службени гласник Републике Српске“ број 24/20), Агенција за управљање одузетом имовином предала је трајно одузету имовину Јавној установи Дјечији...
Располагање трајно одузетом имовином у јавном интересу

Располагање трајно одузетом имовином у јавном интересу

Поступајући по Одлуци Владе Републике Српске, о преносу права власништва, број 04/1-012-2-3014/19 од 14.11.2019. године („Службени гласник Републике Српске“ број 100/19), Агенција за управљање одузетом имовином предала је трајно одузету имовину Јавној установи Основна...