Располагање трајно одузетом имовином у социјалне сврхе

Располагање трајно одузетом имовином у социјалне сврхе

Поступајући по одлуци Владе Републике Српске, број 04/1-012-2-526/21 од 18.02.2021. године („Службени гласник Републике Српске“ број 18/21) Агенција је предала трајно одузету имовину Јавној установи Дом за дјецу и омладину без родитељског старања...
Располагање трајно одузетом имовином у јавном интересу

Располагање трајно одузетом имовином у јавном интересу

Поступајући по Одлуци Владе Републике Српске, о преносу права власништва, број 04/1-012-2-3014/19 од 14.11.2019. године („Службени гласник Републике Српске“ број 100/19), Агенција за управљање одузетом имовином предала је трајно одузету имовину Јавној установи Основна...