Располагање трајно одузетом имовином у јавном интересу

Располагање трајно одузетом имовином у јавном интересу

Поступајући по Одлуци Владе Републике Српске, о преносу права власништва, број 04/1-012-2-3014/19 од 14.11.2019. године („Службени гласник Републике Српске“ број 100/19), Агенција за управљање одузетом имовином предала је трајно одузету имовину Јавној установи Основна...