Подзаконски акти

i

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за управљање одузетом имовином

( ,, Службени гласник Републике Српске “ број101/18)
i

Правилник о садржају и изгледу легитимације за запослене у Агенцији за управљање одузетом имовином

(„Службени гласник Републике Српске“ број 100/18)

i

Правилник o садржини записника о одузетој имовини и садржини и начину вођења евиденције о пословима које врши Агенција за управљање одузетом имовином

( ,,Службени гласник Републике Српске “ број 101/10)​
i

Правилник o начину обављања послова управљања одузетом имовином

( ,,Службени гласник Републике Српске “ број 91/20)​