07. 09. 1818.

Правоснажним рјешењем Основног суда у Прњавору број: 78 0 Пр 27684 18 Пр 3 од 06.09.2018.године, трајно је одузето путничко возило „ГОЛФ 2“.

Поступајући по судској одлуци Агенција за управљање одузетом имовином извршила је преузимање предметног возила. Процјеном је утвђена вриједност путничког возила у висини 270,00 КМ.

Одузето возило се налази на чувању код Агенције за управљање одузетом имовином, а у наредном периоду биће предмет доношења одлуке о располагању.