23. 09. 1919.

У складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела („Службени гласник Републике Српске“ број 65/18) Влада Републике Српске је својом одлуком број 04/1-012-2-342/19 од 07.02.2019. године („Службени гласник Републике Српске“ број 14/19) располагала трајно одузетом имовином у јавном интересу.

Наведеном одлуком Владе Републике Српске, на Удружење за подршку породицама, лицима и заједници у менталном здрављу „Заједно“ из Бања Луке, пренесено је право власништва, без ограничења и без накнаде над трајно одузетом имовином, како слиједи:

  1. Лап топ „MSI“ са пуњачем, ознаке CX600-287XHUK0911000165
  2. Штампач „HP Laser jet P2015p“ ознаке CNC0060104 и CNBW88M4CT

Ова имовина је као предмет кривичног дјела одузета правоснажном пресудом Окружног суда у Бања Луци, Посебно одјељење за организовани и најтеже облике привредног криминала, број 11 0 К 011214 13 Кпс-п од 08.02.2013. године.

Поступајући по одлуци Владе, дана 08.04.2019. године, Агенција за управљање одузетом имовином извршила је предају имовине Удружењу за подршку породицама, лицима и заједници у менталном здрављу „Заједно“ из Бања Луке, а која ће бити кориштена у раду овог удружења.