23. 11. 1919.

У складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела („Службени гласник Републике Српске“ број 65/18) Влада Републике Српске је својом одлуком број 04/1-012-2-1550/19 од 13.06.2019. године („Службени гласник РС“ број 45/19) располагала трајно одузетом имовином у јавном интересу.

Наведеном одлуком Владе Републике Српске, на Основни суд у Приједору пренесено је право власништва, без ограничења и без накнаде над аутомобилом марке „Опел Корса Ц“, сиве боје, регистарских ознака М64-Т-612, процијењене вриједности 3.675,00 КМ. Поступајући по одлуци Владе, дана 16.07.2019. године, Агенција за управљање одузетом имовином извршила је предају аутомобила Основном суду у Приједору, а који ће бити кориштен за обављање послова из надлежности овог основног суда