19. 12. 1919.

Поступајући по Одлуци Владе Републике Српске, о преносу права власништва, број 04/1-012-2-3014/19 од 14.11.2019. године („Службени гласник Републике Српске“ број 100/19), Агенција за управљање одузетом имовином предала је трајно одузету имовину Јавној установи Основна школа „Новак Пивашевић“ Стара Дубрава, дана 18.12.2019. године.

Ради се о мотоциклу марке „Piaggio“, у вриједности од 3.056,00 КМ, који је правоснажним рјешењем Основног суда у Прњавору број 78 0 Пр 0269788 18 Прм од 07.02.2019. године одузет као предмет који је био употребљен за извршење прекршаја.  

У складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела („Службени гласник Републике Српске“ број 65/18) Влада Републике Српске је располагала овом имовином у корист Основне школе „Новак Пивашевић“ Стара Дубрава, коју ће користити за активности саобраћајне секције.

Одузети мотоцикл