17. 04. 2020.

Поступајући по Одлуци Владе Републике Српске, о преносу права власништва, број 04/1-012-2-766/20 од 06.03.2020. године („Службени гласник Републике Српске“ број 24/20), Агенција за управљање одузетом имовином предала је трајно одузету имовину Јавној установи Дјечији вртић „Наша Радост“ из Прњавора, дана 16.04.2020. године.

Ради се о огревном дрвету у обловини укупне запремине 5,67 m³, у вриједности од 369,90 КМ, без ПДВ, које је правоснажном пресудом Основног суда у Прњавору број 78 0 К 027574 19 К од 03.07.2019. године одузето као имовинска корист прибављена извршењем кривчног дјела.

У складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела („Службени гласник Републике Српске“ број 65/18) Влада Републике Српске је располагала овом имовином у корист Дјечијег вртића „Наша Радост“ из Прњавора.