30. 07. 2020.

Правоснажним рјешењем Окружног суда у Приједору број : 16 0 К 000771 19 К од 08.01.2020. године трајно је одузето возило „Volkswagen Phaeton“.

Поступајући по судској одлуци, Агенција за управљање одузетом имовином дана 22.06.2020. године извршила је преузимање предметног возила. Процјеном овлаштеног вјештака АМС РС је утвђена вриједност путничког возила у висини 11.856,00 КМ.

Одузето возило се налази на чувању код Агенције за управљање одузетом имовином, а у наредном периоду биће предмет доношења одлуке о располагању.