14. 08. 2020.

Дана 14.08.2020. године Агенција за управљање одузетом имовином предала је Министарству унутрашњих послова Републике Српске аутомобил „Volkswagen Phaeton“, регистарских ознака А62-О-813, година производње 2005. дизел, радне запремине мотора 2967 ccm.

Наведено возило предато је Министарству унутрашњих послова, на основу Одлуке Владе Републике Српске, о преносу права власништва број 04/1-012-2-2030/20 од 24.07.2020. године („Службени гласник Републике Српске“ број 78/20). Овом одлуком Влада Републике Српске је у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела располагала трајно одузетом имовином у корист органа управе Републике Српске надлежног за спречавање и откривање кривичних дјела.