09. 07. 2121.

 Дана 17.06.2021. у складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службеника Окружног суда у Бања Луци  трајно одузета новчана средства у износима од 1.170,00 ЕУРА и 725,00 КМ.

Наведени новац одузет је примјеном мјере одузимања имовинске користи прибављене кривичним дјелом по пресуди Окружног суда у Бања Луци број 11 0 К 028612 21 К од 26.02.2021. године и у складу са Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела уплаћен је на одговарајуће рачуне јавних прихода буџета Републике Српске.