13. 07. 2121.

Дана 13.07.2021. године, а у складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службеника Полицијске станице у Шипову једно путничко моторно возило које је одузето примјеном заштитне мјере одузимања предмета.

Ради се о возилу марке „ BMW 520“, одузетом по рјешењу Основног суда у Мркоњић Граду број 75 0 Пр 053001 21 Пр од 24.03.2021. године  као предмет који је употребљен за извршење прекршаја, а који ће Агенција за управљање одузетом имовином складиштити и чувати у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.

У поступку управљања трајно одузетом имовином за наведено одузето моторно возило биће спроведен поступак ради доношења одлуке о располагању у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.