21. 07. 2121.

Дана 21.07.2021. године, у складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службеника Полицијске станице у Броду једно путничко моторно возило које је одузето примјеном заштитне мјере одузимања предмета.

Ради се о возилу марке „ FIAT“, одузет по рјешењу Основног суда у Дервенти број 84 0 Пр 065215 21 Пр од 19.03.2021. године као предмет који је употребљен за извршење прекршаја, а који ће Агенција за управљање одузетом имовином складиштити и чувати у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.

У поступку управљања трајно одузетом имовином за наведено одузето моторно возило биће спроведен поступак ради доношења одлуке о располагању у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.