02. 09. 2121.

Замјеник директора Зоран Старчевић и начелник Одјељења за управљање одузетом имовином Александар Сладојевић одржали су састанак са руководиоцима Полицијске управе у Приједору дана 02.09.2021. године.

Са начелником ПУ Приједор Сретојом Вујановићем и начелником Сектора полиције ПУ Приједор Мариом Милашином разговарано је о примјени Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, односно сарадњи органа надлежних за одузимање и управљање предметима и имовинском користи прибављеним извршењем прекршаја.

У 2021. години, Агенцији за управљање одузетом имовином достављено је осам правоснажних судских одлука којима је, примјеном заштитне мјере одузимања предмета упоребљених за извршење прекршаја,  одузето осам аутомобила и одређено да се исти предају у даљу надлежност Агенцији, а која се налазе депонована код организационих јединица Полицијске управе Приједор. Договорена је динамика поступања за предају трајно одузетих возла службеницима Агенције за управљање одузетом имовином. Након што Агенција за управљање одузетом имовином од Полицијске управе у Приједору преузме одузете аутомобиле, исти ће као имовина у својини Републике Српске бити предмет доношења одлука о располагањању у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је пр оистекла извршењем кривичног дјела.