07. 09. 2121.

Дана 07.09.2021. године, а у складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службеника Полицијске станице у Козарској Дубици двоје путничких моторних возила која су одузета примјеном заштитне мјере одузимања предмета.

Ради се о возилима марке „ VW TOURAN“, одузетом по рјешењу Основног суда у Козарској Дубици број: 79 0 Пр 008594 21 Пр од 21. 04.2021. године и „ PEUGEOT 406“, одузетом по рјешењу Основног суда у Козарској Дубици број: 79 0 Пр 009298 21 Пр од 21.05.2021. године, као предмети који су употребљени за извршење прекршаја, а који ће Агенција за управљање одузетом имовином складиштити и чувати у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.

У поступку управљања трајно одузетом имовином за наведена одузета моторна возила биће спроведен поступак ради доношења одлуке о располагању у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.