19. 10. 2121.

Дана 19. октобра 2021. године руководиоци Агенције за управљање одузетом имовином обавили су посјету Полицијској управи Зворник, а 20.10.2021. године Полицијској управи Бијељина и Полицијској управи Добој.

Са руководиоцима ових полицијских управа разговарано је о примјени Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, односно сарадњи органа надлежних за одузимање и управљање предметима и имовинском користи прибављеним извршењем прекршаја, а у циљу ефикасног и ефективног поступања у примјени закона. Овом приликом је сагледана досадашња сарадња Агенције и Полицијских управа који се односе на поступање по судским одлука којима је одређено одузимање возила примјеном заштитнх мјера одузимања предмета,  те је појашњен дјелокруг рада и надлежност Агенције у поступку управљања привремено и трајно одузетом имовином у складу са Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.