11. 11. 2121.

Дана 04. новембра 2021. године руководиоци Агенције за управљање одузетом имовином обавили су посјету Полицијској управи Градишка, а 10.11.2021. године Полицијској управи Бања Лука.

Са руководиоцима ових полицијских управа разговарано је о примјени Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, односно сарадњи органа надлежних за одузимање и управљање предметима и имовинском користи прибављеним извршењем прекршаја, а у циљу ефикасног и ефективног поступања у примјени закона. Овом приликом је сагледана досадашња сарадња Агенције и Полицијских управа који се односе на поступање по судским одлука којима је одређено одузимање возила примјеном заштитних мјера одузимања предмета,  те је појашњен дјелокруг рада и надлежност Агенције у поступку управљања привремено и трајно одузетом имовином у складу са Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.