16. 12. 2121.

Дана 16.12.2021. године, у складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службеника Полицијске станице у Модричи једно путничко моторно возило које је одузето примјеном мјере безбједности одузимања предмета.

Ради се о возилу марке „ WV Passat“, које је одузето правоснажном пресудом Основног суда у Модричи број:  86 0 К 052295 19 Кпс од 26.12.2019. године као предмет који је употребљен за извршење кривичног дјела фалсификовање исправе из члана 347. ст. 1 КЗ-а РС, а рјешењем истог суда број 86 0 К 052295 19 Кпс од од 06.09.2021. године предато је Агенцији за управљање одузетом имовином.

Агенција за управљање одузетом имовином ће складиштити и чувати ову трајно одузету имовину у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.

У поступку управљања трајно одузетом имовином за наведено одузето моторно возило биће спроведен поступак ради доношења одлуке о располагању у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.