22. 12. 2121.

Дана 22.12.2021. године, а поступајући по одлуци Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-3527/21 од 25.11.2021. године („ Службени гласник Републике Српске“, број 110/21), Агенција за управљање одузетом имовином је предала трајно одузети аутомобил марке „Volkswagen Touran“ Борачкој организацији општине Србац.

У складу са Законом одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, Влада Републике Српске је располагала овом трајно одузетом имовином у друштвено корисне сврхе.