09. 02. 2222.

Дана 09.02.2022. године у  складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службеника Окружног суда у Бања Луци  трајно одузета новчана средства у износу од 2.500,00 КМ. Наведени новац одузет је примјеном мјере одузимања имовинске користи прибављене кривичним дјелом по пресуди Окружног суда у Бања Луци број 11 0 К 025181 20 К од 26.04.2021. године и у складу са Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела уплаћен је на одговарајући рачун јавних прихода буџета Републике Српске.