23. 02. 2222.

Дана 23.02.2022. године, а поступајући по одлуци Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-301/22 од 03.02.2022. године („ Службени гласник Републике Српске“, број 12/22), Агенција за управљање одузетом имовином је предала трајно одузети аутомобил марке „Peugeot 406“ Удружењу ратних војних инвалида општине Нови Град.

У складу са Законом одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, Влада Републике Српске је располагала овом трајно одузетом имовином у друштвено корисне сврхе.