18. 05. 2222.

Дана 18.05.2022. године, у складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службеника Полицијске станице у Добоју једно путничко моторно возило које је одузето примјеном заштитне мјере одузимања предмета.

Ради се о возилу марке „Mazda“, одузет по рјешењу Основног суда у Добоју број:  85 0 Пр 088937 20 Пр  од 28.01.2021. године као предмет који је употребљен за извршење прекршаја, а који ће Агенција за управљање одузетом имовином складиштити и чувати у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.

У поступку управљања трајно одузетом имовином за наведено одузето моторно возило биће спроведен поступак ради доношења одлуке о располагању у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.