05. 08. 2222.

Дана 05.08.2022. године, у складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службеника Полицијске станице у Шамацу  два путничка моторна возила која су трајно одузета примјеном заштитне мјере одузимања предмета.

Ради се о возилу марке „Golf 2“, одузет по правоснажном рјешењу Основног суда у Шамцу број:  90 0 Пр 060567 22 Пр  од 22.03.2022. године и возилу „Passat“, одузет по правоснажном рјешењу Основног суда у Шамцу број: 90 0 Пр 059353 21 Пр од 30.09.2021. године.

 Агенција за управљање одузетом имовином ће складиштити и чувати трајно одузета возила у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.

У поступку управљања трајно одузетом имовином за наведена одузета моторна возила биће спроведен поступак ради доношења одлуке о располагању у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.