07. 09. 2222.

Дана 07.09.2022. године, у складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службеника ПУ Приједор четири путничка моторна возила која су одузета примјеном заштитне мјере одузимања предмета.

Ради се о возилима марке „Mercedes“, „Fiat Punto“, „Mazda 323“, „Mercedes Benz 219, CLS 320“, одузетих  по рјешењима Основног суда у Приједору број:  77 0 Пр 115128 21 Пр од 21.01.2022. године,  77 0 Пр 114385 21 Пр од 19.01.2022. године, 77 0 Пр 112064 21 Пр од 17.01.2021. године и 77 0 Пр 112262 21 Пр од 17.01.2022. године као предмети који су употребљени за извршење прекршаја, а које ће Агенција за управљање одузетом имовином складиштити и чувати у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.

У поступку управљања трајно одузетом имовином за наведена одузета моторна возила биће спроведен поступак ради доношења одлуке о располагању у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.