14. 09. 2222.

Дана 14.09.2022. године, у складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службеника Полицијске станице у Новој Тополи једно путничко моторно возило које је трајно одузето примјеном заштитне мјере одузимања предмета.

Ради се о возилу марке „Golf 2“, одузет по правоснажном рјешењу Основног суда у Градишци број:  72 0 Пр 082522 20 Пр  од 29.03.2021. године

 Агенција за управљање одузетом имовином ће складиштити и чувати трајно одузето возило у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела. У поступку управљања трајно одузетом имовином за наведеноа одузето моторно возило биће спроведен поступак ради доношења одлуке о располагању у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.