15. 09. 2222.

Дана 15.09.2022. године, у складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службеника ПУ Приједор једанаест путничких моторних возила која су одузета примјеном заштитне мјере одузимања предмета.

Ради се о возилима марке „VW Polo“, „Fiat Bravo“, „Volkswagen 19E, Golf 1,6“, „Volkswagen Passat 35 I“, „Volkswagen 19E, Golf“, „Volkswagen Jetta 16“, „Volkswagen 19E, Golf“, „Fiat Stillo 1,9“, „Opel Vectra J96“, „Renault 5“ и „Volkswagen Golf 1NXO“ одузетих по рјешењима Основног суда у Приједору број:  77 0 Пр 112545 21 Пр од 17.01.2022. године,  77 0 Пр 117039 21 Пр од 25.03.2022. године, 77 0 Пр 114136 21 Пр од 21.01.2022. године, 77 0 Пр 113522 21 Пр од 17.01.2022. године, 77 0 Пр 114175 21 од 20.01.2022. године, 77 0 Пр 112067 21 Пр од 17.01.2022. године, 77 0 Пр 114015 21 Пр од 21.01.2022. године, 77 0 Пр 114022 21 Пр од 18.01.2022. године, 77 0 Пр 111399 21 Пр од 20.04.2022. године, 77 0 Пр 117596 21 Пр од 22.03.2022. године и 77 0 Пр 119180 22 Пр од 04.05.2022. године као предмети који су употребљени за извршење прекршаја, а које ће Агенција за управљање одузетом имовином складиштити и чувати у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.

У поступку управљања трајно одузетом имовином за наведена одузета моторна возила биће спроведен поступак ради доношења одлуке о располагању у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.