02. 11. 2222.

Дана 02.11.2022. године Агенција за управљање одузетом имовином предала је трајно одузети стан, који се налази у Бања Луци, Булевар војводе Степе Степановића површине 71 м², Јавној установи Дом за незбринуту дјецу „Рада Врањешевић“ из Бања Луке, а на основу Одлуке Владе Републике Српске број 04/1-012-2-2089/22 од 16.06.2022. године („Службени гласник Републике Српске“ број 61/22).

Агенција за управљање одузeтом имовином управљала је предметним станом од 10.01.2013. године, а на основу рјешења Основног суда у Бања Луци о привременом одузимању имовине стечене извршењем кривчног дјела. Поступак за трајно одузимање имовине правоснажно је окончан рјешењем Окружног суда у Бања Луци  06.12.2016. године  и стан је постао својина Републике Српске.

Након што је завршен поступак за упис права својине у јавним евиденцијама о непокретностима у корист Републике Српске, стекли су се услови да се располаже овим станом у складу са Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.

У складу са Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривчног дјела, Влада Републике Српске је на приједлог Агенције донијела одлуку да се право својине на предметном стану пренесе на Јавну установу Дом за незбринуту дјецу „Рада Врањешевић“ из Бања Луке, а како би се овај стан користио у друштвено корисне сврхе.

Одлуком Владе Републике Српске, стан је уступљен наведеној јавној установи ради оспособљавања младих без родитељског старања који напуштају институционални смјештај, припрему младих за самосталан живот, самостално вођење бриге о себи, свом животном простору, односу према другима, радним и другим обавезама и одговорностима.