22. 11. 2222.

На основу Одлуке Владе Републике Српске број 04/1-012-2-3492/22 од 21.09.2022.године („Службени гласник Републике Српске“ број 97/22), Агенција за управљање одузетом имовином објављује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ ТРАЈНО ОДУЗЕТЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

Предмет продаје су путничка моторна возила, трајно одузета правоснажним судским одлукама и која су у складу са одредбама члана 65. став 1. Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела („Службени гласник Републике Српске“ број 65/18) постала својина Републике Српске.

Оглас можете прочитати у цјелости : https://auoirs.net/oglasi/ .