16. 01. 2323.

У складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, у периоду од 29.12.2022. до 16.01.2023. године,  службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од полицијских службеника Полицијске станице у Новом Граду 12 путничких моторних возила која су  одузета примјеном заштитне мјере одузимања предмета.

У поступку управљања трајно одузетом имовином за ова трајно одузета моторна возила возила биће спроведен поступак ради доношења одлуке о располагању у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.

Ради се о слиједећим возилима:

  1. „Fiat Punto“, одузет правоснажним рјешењем Основног суда у Новом Граду, број  76 0 Пр 034242 21 Пр од 29.03.2022. године.

2. „Volkswagen Passat“, одузет правоснажним рјешењем Основног суда у Новом Граду број 76 0 р 034081 21 Пр од 10.02.2022.године.

3.“ Audi 80″, одузет правоснажним рјешењем Основног суда у Новом Граду број 76 0 Пр 033779 21 Пр од 22.02.2022. године.

4. „Volkswagen Golf 2 „, одузет правоснажним рјешењем Основног суда у Новом Граду број 76 0 Пр 033552 21 Пр од 13.12.2021. године.

5. „Opel Astra“, одузет правноснажним рјешењем Основног суда у Новом Граду, број 76 0 Пр 033778 21 Пр од 30.12.2021. године.

6. „Opel Astra“, одузет правоснажним рјешењем Окружног суда у Приједору број 76 0 Пр 033977 22 Пжп од 27.07.2022. године.

7. „Volkswagen Golf 2 „, одузет правоснажним рјешењем Основног суда у Новом Граду, број 76 0 Пр 034080 21 Пр од 04.02.2022. године.

8. „Fiat Punto“, одузет правоснажним рјешењем Основног суда у Новом Граду број 76 0 Пр 033787 21 Пр од 21.02.2022. године.

9. „Volkswagen Golf 2 „, одузет правоснажним рјешењем Основног суда у Новом Граду  76 0 Пр 033254 21 Пр од 03.12.2021. године

10. „Volkswagen Golf 2 „, одузет правоснажним рјешњем Основног суда у Новом Граду број 76 0 Пр 033167 21 Пр од 18.11.2021. године.

11. „Ford Fiesta“, одузет правоснажним рјешењем основног суда у Новом Граду број 76 0 Пр 033381 21 Пр од 16.11.2021. године.

12. „BMW serie 3“, одузет правоснажним рјешњем Основног суда у Новом Граду број 76 0 Пр 035589 22 Пр од 16.09.2022. године.