19. 01. 2323.

У складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, дана 19.01.2023. године,  службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од полицијских службеника Полицијске станице у Новој Тополи једно путничко моторно возило која је  одузето примјеном заштитне мјере одузимања предмета.

Ради се о возилу марке „Citroen Saxo“, који је одузет правоснажним рјешењем Основног суда у Градишци број 72 0 Пр 093177 21 Пр од 15.09.2022. године.

У поступку управљања трајно одузетом имовином за ово трајно одузето моторно возило биће спроведен поступак ради доношења одлуке о располагању у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.