07. 02. 2323.

Дана 7. фебруара 2023. године, у Београду је одржан састанак поводом израде нацрта Регионалног споразума о подјели одузете имовине проистекле из кривичног дјела. Састанак је одржан у окриву иницијативе за закључивање овог споразума, а коју је покренуло Министарство правде Републике Србије-Дирекција за управљање одузетом имовином.  Склапањем овог Споразума био би унапријеђен правни основ у борби против корупције и организованог криминала, ојачала би се координација органа надлежних за управљање одузетом имовином, тужилаштава и судова, те би се правни оквир ускладио са стандардима УН и ЕУ у овој области.

Овом састанку су присуствовали представници Министарства правде Републике Србије-Дирекције за управљање одузетом имовином, Министарства правде Црне Горе-Директората за међународну и правосудну сарадњу, Министарства правде Босне и Херцеговине, Агенције за управљање одузетом имовином Републике Српске, Федералне агенције за управљање одузетом имовином те представници АИРЕ Центра и РАИ-а.

Током једнодневног састанка детаљно је разговарано о нацрту споразума и слиједећим активностима које је неопходно предузети као би се постигао усаглашен нацрт споразума. Овај састанак је одржан уз подршку Центра за пружање правне помоћи у погледу заштите људских права у Европи (АИРЕ Центар) и Секретаријата Регионалне антикорупционе иницијативе (РАИ) у оквиру пројекта „Јачање борбе против корупције у југосисточној Европи кроз унапрјеђење мјера за одузмање имовине“.