20. 06. 2323.

Дана 20.06.2023. године Агенција за управљање одузетом имовином предала је Министарству унутрашњих послова два трајно одузета путничка моторна возила, а која су у поступку располагања трајно одузетом имовином пренесена у власништво овом министарству.

Одлукама Владе Републике Српске број 04/1-012-2-1858/23 од 25.05.2023. године и 04/1-012-2-1859/23 од 25.05.2023. године („Службени гласник Републике Српске“ број 50/23), а у складу са Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичнног дјела („Службени гласник Републике Српске“ број 65/18) пренесено је право власништва над трајно одузетим путничким аутомобилима: марке „Vokswagen“ модел „Passat“ 2009. година производње и марке „Vokswagen“ модел „Tiguan“ 2012. година производње на Министарство унутрашњих послова Републике Српске.