28. 06. 2323.

Дана 28.06.2023. године Агенција за управљање одузетом имовином предала је Удружењу ратних војних инвалида Града Бања Лука трајно одузето возило, а којим је у поступку располагања Влада Републике Српске располагала у друштвено корисне сврхе.

Одлуком Владе Републике Српске, о преносу власништва, број  04/1-012-2-1857/23 од 25.05.2023. године („Службени гласник Републике Српске“ број 50/23), а у складу са Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела („Службени гласник Републике Српске“ број 65/18) пренесено је право власништва над трајно одузетим путничким аутомобилом марке „Ford“,  модел „Fiesta“, тип JD3, бијеле боје, 2003. година производње, на Удружење ратних војних инвалида Града Бања Лука.