19. 07. 2323.

У складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, а на основу правоснажног рјешења Основног суда у Новом Граду број 76 0 К 028432 21 Кв од 15.02.2023. године, службеници Агенције за управљање одузетом имовином извршили су преузимање од полицијских службеника Полицијске станице Нови Град, трајно одузета новчана средства у износу од:

  • 8.000,00 КМ,
  • 825,00 евра
  • 200,00 хрватских куна

Наведена одузета новчана средства уплаћена су на одговарајуће рачуне јавних прихода буџета Републике Српске.