17. 08. 2323.

У складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, дана 17.08.2023. године,  службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од полицијских службеника Полицијске станице за интервенције, Полицијске управе у Бања Луци једно путничко моторно возило којe је  одузето примјеном заштитне мјере одузимања предмета.

Ради се о возилу марке „Сеат толедо“, који је одузет правоснажним рјешењем Основног суда у Бања Луци број 71 0 Пр 334744 22 Пр2 од 03.10.2022. године.

У поступку управљања трајно одузетом имовином за ово трајно одузето моторно возило биће спроведен поступак ради доношења одлуке о располагању у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.