01. 09. 2323.

Дана 01.09.2023. године, у складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службеника Полицијске станице Бања Лука – Обилићево једно путничко моторно возило које је одузето примјеном заштитне мјере одузимања предмета.

Ради се о возилу марке „FIAT BRAVO“, одузет по рјешењу Основног суда у Бањој Луци број:  71 0 Пр 347640 21 Пр  од 26.01.2023. године као предмет који је употребљен за извршење прекршаја, а који ће Агенција за управљање одузетом имовином складиштити и чувати у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела. У поступку управљања трајно одузетом имовином за наведено одузето моторно возило биће спроведен поступак ради доношења одлуке о располагању у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.