27. 09. 2323.

Дана 27.09.2023. године на иницијативу Агенције за управљање одузетом имовином одржан је радни састанак са представницима Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине у вези израде нацрта Правилника о регистрацији моторних возила.

Како се Агенција за управљање одузетом имовином у досадашњем раду сусретала са проблемима код  примјене важећег Правилника о регистровању возила («Службени гласник БиХ» број 69/09, 29/20, 9/21, 53/22-други правилник и 4/23-други правилник), као и код примјене Правилника о регистрацији возила («Службени гласник БиХ» број 53/22) који је престао да важи предложили смо да се у оквиру активности надлежног министарства на доношењу новог прописа о поступку и начину регистрације возила узме у обзир и проблематика која настаје у поступку управљања привремено или трајно одузетим моторним возилима.

Обзиром да се у поступку управљања одузетом имовином са истом проблематиком сусреће и Федерална агенција за управљање одузетом имовином, на овом састанку су присуствовали и преставници ове агенције.