04. 10. 2323.

На основу Одлуке Владе Републике Српске број 04/1-012-2-2649/23 од 10.08.2023. године („Службени гласник Републике Српске“ број 75/23) Агенција за управљање одузетом имовином објављује продају 14 трајно одузетих аутомобила.

Оглас за јавну продају трајно одузете покретне имовине објављен је у Дневном листу „Глас Српске“, издање за дан 04.10.2023. године и на интернет страници Агенције за управљање одузетом имовином. Крајњи рок за достављање понуда је 18.10.2023. године у 15.00 часова.

Оглас за јавну продају трајно одузете покретне имовине број 08/3.01/790-77/23 од 02.20.2023. године са обрасцима и фотографијама налазе се у одјељку „Огласи“.