07. 11. 2323.

Дана 07.11.2023. године, у складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службеника Полицијске станице за безбједност саобраћаја у Добоју једно путничко моторно возило које је трајно одузето примјеном заштитне мјере одузимања предмета.

Ради се о возилу марке „Golf 2“, одузет по правоснажном рјешењу Основног суда у Добоју број:  85 0 Пр 108027 22 Пр  од 10.05.2023. године

 Агенција за управљање одузетом имовином ће складиштити и чувати трајно одузето возило у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.

У поступку управљања трајно одузетом имовином за наведено одузето моторно возило биће спроведен поступак ради доношења одлуке о располагању у складу са одредбама Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела.