01. 12. 2323.

Преставници Агенције за управљање одузетом имовином Републике Српске, заједно са представницима Федералне агенције за управљање одузетом имовином из Сарајева и Агенције за управљање одузетом имовином Републике Сјеверне Македоније обавили су студијску посјету Сектору за имовину одузету у казненим поступцима у Републици Хрватској.

Ова посјета је обављена дана 30.11. и 01.12.2023. године  у склопу међународне сарадње, односно размијене искустава и најбоље праксе у пословима управљања одузетом имовином и представља наставак сарадње коју тијела надлежна за управљање одузетом имовином имају од оснивања Балканске међуагенцијске мреже за управљање одузетом имовином (БАМИН).

Студијска посјета је подржана од стране пројекта ГИЗ Босне и Херцеговине  (GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) који се односи на борбу против прања новца и финансирања тероризма у склопу „Глобалног прогрома борбе против незаконитих финансијских токова, а у сврху размјене искустава и најбољих пракси у пословима управљања одузетом имовином у кривичним поступцима“.

Од стране представника Сектора за имовину одузету у казненим поступцима, при Управи за финасије у Министарству просторног уређења, градитељства и државне имовине Реублике Хрватске  презентован је правни оквир, досадашње искуство, начин вођења евиденција, процес доношење одлука о управљању одузетом имовином, начин складиштења и чувања одузете имовине, те аспекти од значаја за послове управљања одузетом имовином.