18. 01. 2424.

Дана 18.01.2024. године складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службених лица МУП-а РС, ПУ Бања Лука, Сектор криминалистичке полиције трајно одузета новчана средства у износима од 310,00 ЕУРА и 59.150,00 КМ као и мобилни телефон марке „Iphone“.

Наведени новац одузет је примјеном мјере одузимања имовинске користи прибављене кривичним дјелом, а мобилни телефон примјеном мјере безбједности одузимања предмета по пресуди Основног суда у Бања Луци број 71 0 К 406513 23 Кпс од 01.09.2023. године и у складу са Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела новац је уплаћен на одговарајуће рачуне јавних прихода буџета Републике Српске, а мобилни телефон депонован у магацину у сједишту Агенције.