23. 02. 2424.

Дана 23.02.2024. године, а поступајући по одлуци Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-35/24 од 01.02.2024. године („ Службени гласник Републике Српске“, број 15/24), Агенција за управљање одузетом имовином је предала трајно одузети аутомобил марке „BMW 320 d“ Удружењу „Гарда Пантери“ из Бијељине. У складу са Законом одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, Влада Републике Српске је располагала овом трајно одузетом имовином у друштвено корисне сврхе.