28. 02. 2424.

Преставници Агенције за управљање одузетом имовином учествовали су на састанку Управне групе Балканске међуагенцијске мреже за управљање одузетом имовином, који је одржан у Скопљу, Република Сјеверна Македонија, од 26. до 28. фебруара 2024. године.

Састанак Управне групе БАМИН мреже окупио је представнике органа надлежних за управљање одузетом имовином из: Републике Молдавије, Републике Сјеверне Македоније, Републике Хрватске, Федерације БиХ ,Републике Српске и Украјине (посматрач).

На овом  састанку представници тијела надлежних за управљање одузетом имовином разговарало се о Управној групи БАМИН-а, предсједавању и ажурирању чланства. Такођер, вршене су припреме и договори око одржавања Генералне скупштине за 2024. годину гдје се разговарало о стратешким активностима БАМИН-а за 2024. годину, логистичкој подршци, темама радионице и слично.

Осим наведеног, на састанку је рађен и Упитник БАМИН мреже о надлежностима, законским прописима, процедурама и слично, свих чланица БАМИН мреже.