01. 03. 2424.

Агенција за управљање одузетом имовином предала је на отпад девет трајно одузетих моторних возила.

Одлуком Владе Републике Српске број 04/1-012-2-4077/23 од 01.12.2023. године („Службени гласник Републике Српске“ број: 107/23), одређено је да се трајно одузети аутомобили, због старости, лошег стања, дотрајалости и неупотребљивости одбацe као отпад и предаjу лицу којe има дозволу за сакупљање или третман отпадних возила. Возила су предана правном лицу „ЕКО СИРОВИНА НС“ доо Бистрица, општина Приједор, које по рјешењу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију рјешењем број 15.04.962-83/20 од 23.11.2020. године има дозволу за управљање и опасним отпадом индексног броја 16 01 04*, на локацији к.ч. број 5054 к.о. Бистрица, Приједор, за поступке обраде: складиштење и физички третман.