15. 03. 2424.

Дана 15.03.2024. године складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службеног лица Окружног суда у Бања Луци трајно одузета новчана средства у износу од 500,00 КМ. Наведени новац одузет је примјеном мјере безбједности одузимања предмета који је настао извршењем кривичног дјела, по правоснажном рјешењу Окружног суда у Бања Луци број 11 0 К 033522 23 К-п од 04.12.2023. године и у складу са Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела новац је уплаћен на одговарајући рачун јавних прихода буџета Републике Српске.