09. 04. 2424.

Дана 09.04.2024. године складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службених лица МУП-а РС, Јединица за форензику трајно одузете предмете. Предмети су одузети примјеном мјере безбједности одузимања предмета по пресуди Окружног суда у Бања Луци број 11 0 К 034296 23 К од 06.11.2023. године и у складу са Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела биће предмет доношења одлуке о располагању.