25. 04. 2424.

Дана 25.04.2024. године складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службених лица МУП-а РС, ПУ Бања Лука, Сектор криминалистичке полиције трајно одузета новчана средства у износу од 2.750,00 ЕУРА и 210,00 КМ. Наведени новац одузет је примјеном мјере одузимања имовинске користи прибављене кривичним дјелом по пресуди Основног суда у Бања Луци број: 71 0 К 409082 23 К од 12.04.2024. године. У складу са Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, новац ће бити уплаћен на одговарајуће рачуне јавних прихода буџета Републике Српске.