14. 05. 2424.

Дана 14.05.2024. године складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од Основног суда у Теслићу трајно одузете предмете и  новчана средства у износу од 100,00 ЕУРА и 750,00 КМ. Трајно одузети предмети и наведени новац одузети су као предмет извршења кривичног дјела по пресуди Основног суда у Теслићу број: 87 0 К 039403 23 К од 28.02.2023. године и у складу са Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, а новац бит ће уплаћен на одговарајући рачун јавних прихода буџета Републике Српске.