Преузимање одузетих возила „Golf 2“ и „Passat“ у Шамцу.

Преузимање одузетих возила „Golf 2“ и „Passat“ у Шамцу.

Дана 05.08.2022. године, у складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службеника Полицијске станице у Шамацу  два путничка моторна...
Предаја на отпад трајно одузетих аутомобила.

Предаја на отпад трајно одузетих аутомобила.

Дана 26. и 27.07.2022. године, Агенција за управљање одузетом имовином предала је на отпад девет трајно одузетих моторних возила. Одлуком Владе Републике Српске број 04/1-012-2-2088/22 од 16.06.2022. године („Службени гласник Републике Српске“ број 61/22), одређено је...
Предаја на отпад трајно одузетих аутомобила.

Предаја на отпад трајно одузетих аутомобила.

Дана 30. и 31.05.2022. године, Агенција за управљање одузетом имовином предала је на отпад шест трајно одузетих моторних возила. Одлуком Владе Републике Српске број 04/1-012-2-1430/22 од 28.04.2022. године („Службени гласник Републике Српске“ број 41/22), одређено је...
Преузимање одузетог возила марке „Mazda“ у Добоју.

Преузимање одузетог возила марке „Mazda“ у Добоју.

Дана 18.05.2022. године, у складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службеника Полицијске станице у Добоју једно путничко моторно...
Преузимање одузетог возила марке „Audi“ у Добоју.

Преузимање одузетог возила марке „Audi“ у Добоју.

Дана 18.05.2022. године, у складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службеника Полицијске станице у Добоју једно путничко моторно...
Преузимање одузетог возила марке „Proton“ у Новој Тополи.

Преузимање одузетог возила марке „Proton“ у Новој Тополи.

Дана 13.05.2022. године, у складу са надлежностима утврђеним Законом о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, службеници Агенције за управљање одузетом имовином преузели су од службеника Полицијске станице у Новој Тополи једно путничко моторно...